Zašto naša pažnja ne odoleva flajerima

Naš Blog

Zašto naša pažnja ne odoleva flajerima - studije slučaja kompanija Entretainer i Vanity Fair

Flajerima u sandučetu ili u našim rukama

Kao maloprodaja, Entretainer je dugo koristio deljenje reklamnog materijala kako bi efektno privukao kupce u svoje maloprodajne centre. Po prvi put, želeli su da testiraju da li flajeri mogu da urade tako dobro posao kao i njihov online sajt za maloprodaju. Rezultati do kojih su istraživači došli pokazuju da flajeri mogu biti veoma efikasni u dostizanju postavljenih ciljeva, naročito ako je reč o industrijama čije usluge još uvek nisu digitalizovane.

Cilj Entretainera bio je da dokažu sledeće stvari:

-oflajn rad može privući online kupce;

-katalog može biti jednako efektan u povećanju online kupovine;

-povećati broj kupaca na www.toyshop.com;

Na samom početku kampanja je podrazumevala biranje gradova koji su mapirani sa namerom da su udaljeni preko sat vremena vožnje do filijale The Entertainer-a, što znači da je jedini pristup bio online. Ovi gradovi bi takođe imali jako slabo znanje o ovom brendu, iz razloga što se prethodno reklamiranje nije fokusiralo na ova područja. Profil je napravljen na osnovu baze podataka mušterija The Entertainer- a i prekrivao je ciljane gradove, koji ujedno predstavljaju područja sa najboljom prilikom. Na kraju, na ciljana područja podeljene je katalog sa pozivom da posete www.toyshop.com Rezultati do kojih su istraživači došli ukazali su da se dogodilo sveukupno povećanje u online kupovini između 2009 i 2010. za 18,70%, preko celog naselja. Ipak, gledajući napredak u online kupovinama putem deljenja reklamnog materijala desio se napredak za 64,22%. Takođe, došlo je do jasnih 45,52% dodatnog napretka u područjima gde se delio reklamni materijal. Na jednom području se dogodilo povećanje za 93,33% od 2009 do 2010.

Imamo primer i kompanije Vanity Fair koja je želela da predstavi prijemčivoj publici inovativne modele. Cilj je bio da se da se poveća svest o proizvodu na ciljanim područjima, da se poboljša pretplata i poraste prodaja na novim kioscima u područjima kampanje. Takođe, želeli su da se testira deljenje reklamnog materijala više nego tradicionalno oglašavanje.

Sama kampanja podrazumevala je sledeće:

-Tok- Tok što se prevodi kao Kuc-Kuc;

-Milan je izabran kao grad sa najboljim osećajem za modu;

-Namenjeno je ženama od 25 do 45 godina starosti, prosečnih do visokih primanja, koje interesuju moda i čitanje;

-Kopija magazina je deljena u elegantnim torbama za kupovinu, sa letkom koji podstiče na pretplatu.

Rezultati do kojih su ovog puta istraživači došli prikazali su da su novi kiosci, u područjima gde je kampanja testirana, pokazali značajan porast u narudžbinama. Takođe, u periodu deljenja reklamnog materijala povećale su se pretplate, a kao najvažnije primljenja je nagrada “Srebrna strela” u kategoriji izdavanje i mediji na “Assocomunicaone nagradama”.

Ove dve studije pokazuju nam da, uprkos što se veliki broj potencijalnih kupaca nalazi na Internetu i tamo provodi najviše vremena, i dalje se svako od nas više nalazi u fizičkom i realnom svetu. Takođe, većina naših socijalnih interakcija svedena je na fizički i opipljiv svet.

  • Podeli: